Recuperarea creanțelor și creditul comercial

     De fiecare dată când firma ta prestează serviciile, execută lucrările sau livrează mărfurile cu plata ulterioară, oferi credit comercial clienților tăi.       

    O afacere sănătoasă trebuie să își seteze reguli inteligente care să minimizeze riscurile juridice ale creditului comercial și care să asigure condiții optime pentru recuperarea creanțelor firmei. Acest deziderat se realizează cu ajutorul unui contract profesionist redactat, adaptat tipului tău de afacere și situației clientului tău.          

  Cum poți recupera o creanță comercială atunci când nu  ai un contract?          

 Situația nu este cu totul pierdută, însă probațiunea va fi mai dificilă.         

  Ce se poate recupera în temeiul legii, în plus față de suma netă a prestației/mărfurilor: 

  • este posibil să obținem actualizarea sumei datorate cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică. Raportat la creșterile nestăvilite de prețuri, aceasta este o minima reparație de natură să asigure creditorului că primește înapoi o sumă echivalentă ca putere de cumpărare
  • chiar în lipsa unei clauze de penalități de întârziere, legiuitorul prevede că între profesioniști debitele sunt purtătoare de dobândă legală penalizatoare.   Actualmente nivelul acesteia depășește cu mult rata inflației, fiind de circa 15%/an adică de aproximativ 0,04%-0,05%/zi
  • Cheltuielile de judecată constând în taxele judiciare de timbru și onorariile avocațiale, precum și eventualele expertize
  • Legislația, prin Legea nr. 72/2013 mai oferă dreptul creditorului la o despăgubire fixă și unică de 40 de euro echivalent lei cu titlu de daune interese minimale.

         Cum ne ajută existența unui contract la recuperarea creanțelor? 

Printre cele mai importante aspecte pe care firmele și le pot reglementa referitor la recuperarea creanțelor comerciale se numără: 

  • Termenul de plată
  • Sancțiunile în caz de nerespectare a termenului de plată
  • Modalitatea de soluționare a eventualelor diferende în legătură cu creanțele și instanța competentă teritorial
  • Garanțiile accesorii creanței comerciale

           Este bine de știut că factura nu reprezintă realmente un contract în privința adăugării de sancțiuni și termeni neprevăzuți în legea generală, astfel că inserarea în factură a unor mențiuni privind datorarea de către cumpărător a unor penalități de întârziere nu va conduce la o soluție judiciară de obligare a debitorului la penalități. Printr-o Decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție s-a stabilit în mod explicit că penalitățile de întârziere menționate pe facturi, în lipsa unui contract asumat de parte nu sunt o premiză suficientă pentru ca debitorul să fie obligat la plata sumelor astfel stipulate.

     Colaborarea cu un avocat specializat și dedicat domeniului afacerilor vă poate aduce confortul unor rezolvări favorabile prin obțínerea unei soluții judiciare care să maximizeze reparația financiară obținută, chiar și în lipsa unui contract.

     Majoritatea activităților noastre juridice sunt dedicate firmelor, având colaborări de lungă durată în materie de #recuperarecreanțe și #dreptalafacerilor. 

     Ne puteți contacta prin programarea unei întâlniri în care să analizăm situația dvs. concretă și #managementulrecuperăriicreanțelor pentru afacere prin formularul de contact din site și apelând 0740076961.

     Mai jos se regăsește  o soluție recent obținută pentru clienții Cabinetului pentru recuperarea unei creanțe dintr-o factură aferentă unei prestații pentru care contractul scris nu ne-a fost pus la dispoziție astfel că am solicitat instanței de judecată despăgubirile maximale prevăzute de lege: dobânda legală penalizatoare pentru raporturile dintre profesioniști și actualizarea debitului cu rata inflației până la recuperarea integrală a creanței:


 Şedinţe 

04.03.2024
Ora estimata: 09:00
Complet: C8Civil
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de creditoarea SC XXXXXXXXXX SRL în contradictoriu cu debitoarea SC YYYYYY SRL, având ca obiect ordonanta de plata. Obliga debitoarea ca in termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei ordonante sa plateasca creditoarei suma de 170474,94 lei reprezentand contravaloare factura nr. 60/29.12.2020. Obliga debitoarea ca in termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei ordonante sa plateasca creditoarei suma de 56461,3 lei reprezentand actualizarea debitului cu rata inflatiei pentru perioada cuprinsa intre data scadente si septembrie 2023. Obliga debitoarea ca in termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei ordonante sa plateasca creditoarei suma de 57294,52 lei dobanda legala calculata pentru perioada cuprinsa intre data scadentei si pana la 16.10.2023. Obliga debitoarea ca in termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei ordonante sa plateasca creditoarei dobanda legala prevazuta de art. 3 alin 2 ind 1 din OG 13/2011, calculata asupra debitului de 170474,94 lei, de la data de 17.10.2023 si pana la data platii efective. Obliga debitoarea ca in termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei ordonante sa plateasca creditoarei suma de 6200 lei reprezentand cheltuieli de judecata. Executorie. Cu cerere în anulare în 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Timişoara. Pronuntata la data de 04.03.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.
Document: Hotarâre----------------