SUSPENDAREA RATELOR PENTRU FERMIERII AFECTATI DE SECETA SI DE RAZBOIUL DIN UCRAINA PREVAZUTA PRIN OUG 4 DIN 2024

După multiple proteste și negocieri ale fermierilor români, puternic afectați atât de seceta pedologică din anul 2023 cât și de scăderea prețurilor la cereale determinată de afluxul de produse din Ucraina generat de războiul declanșat în februarie 2022, Guvernul a adoptat una din măsurile de sprijin promise: Ordonanța de Urgență nr. 4/2024. Acest act normativ creează cadrul pentru suspendarea scadenței ratelor, dobânzilor și comisioanelor de la creditele și contractele de leasing ale producătorilor agricoli români, până cel mult la 31.12.2024. 

Când intră în vigoare: din 01.02.2024, dat fiind faptul că publicarea Ordonanței în Monitorul Oficial a avut loc la 29.01.2024 

Ce înseamnă concret: că ratele, dobânzile și comisioanele restante, aferente creditelor și contractelor de leasing, ajunse la scadență în 2023 se pot suspenda la plată pentru o lună sau pentru perioada maximă până la 31.12.2024  

 Cui se adresează: persoanelor fizice și juridice, în diferite forme de organizare, producători agricoli români afectați de seceta pedologică din anul 2023 precum și de evoluțiile prețurilor la produsele agricole ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei 

Cum se poate obține această amânare la plată:  prin formularea unei cereri către creditori de către persoanele eligibile, cu atașarea dovezilor necesare 

La ce tipuri de datorii se referă -  credite și leasinguri care îndeplinescu cumulativ condițiile: 

a) au fost acordate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență inclusiv; (01.02.2024) 

b) nu le-a fost declarată scadența anticipată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență inclusiv; 

c) creditele au fost obținute pentru activități din agricultură și industrie alimentară

Până când poate fi formulată cererea:  în 60 de zile lucrătoare de la data de 01.02.2024 adică cel târziu la 25.04.2024. 

Este simpla cerere suficientă pentru a obține amânarea?  În conformitate cu prevederile art. 6 al. 3) din Ordonanță, creditorul poate admite sau respinge cererea debitorului, singura condiție fiind ca analiza cererii să fie făcută în termen de 30 de zile calendaristice de la formularea sa. Atașat cererii de suspendare a ratelor, dobânzilor, comisioanelor, debitorul va trebui să prezinte declarație pe propria răspundere  că se încadrează în prevederile OUG 4 din 2024 precum și documentele justificative solicitate de creditori din care să rezulte că veniturile sale au fost afectate de seceta pedologică respectiv de evoluția prețurilor produselor agricole ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei. 

Dacă sunteți producători agricoli români, înregistrați restanțe la plata ratelor dobânzilor și comisioanelor la credite și leasinguri obținute pentru activități din agricultură și industrie alimentarp și ați fost afectați financiar de seceta pedologică din 2023 și  de evoluția prețurilor produselor agricole ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei vă putem furniza suportul juridic necesar pentru a obține suspendarea până la 31.12.2024 a obligațiilor de plată aferente, și consultanța juridică la încheierea actelor adiționale de rescadențare.