Termeni și condiții

Versiune în vigoare la data de 28.12.2023

1. Prevederi generale 

Pagina de internet www.persalegal.ro, (în continuare ”Website-ul”, ’’pagina de internet’’) este operată de Cabinetul de Avocat PERȘA ALEXANDRA DIANA,  înființat prin Decizia nr. 74/14.10.2014 a Baroului Timiș. Cabinetul are sediul în Timișoara, str. Vasile Goldiș, nr. 3 A, parter, ap. 2, Județ Timiș, cod fiscal 30112626, e-mail: office@persalegal.ro, telefon fix 0372762794 (în continuare ” Cabinetul de Avocat PERȘA ALEXANDRA DIANA”, ,,Cabinetul” ,,noi”, ”a noastră”).

Accesarea paginii noastre de internet implică acceptarea de către utilizatori a acestor Termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile noastre, nu utilizați Website-ul Cabinetului.

www.persalegal.ro este destinat persoanelor peste 18 ani. Prin utilizarea acestuia, declarați că aveți peste 18 ani și aveți capacitatea de vă asuma acești Termeni și condiții.

2. Despre pagina noastră de internet  www.persalegal.ro 

Acest Website furnizează în principal informații despre  Cabinetul de Avocat PERȘA ALEXANDRA DIANA, serviciile, evenimentele, colaboratorii săi precum și conținut cu tematică juridică și de afaceri. Întregul conținut disponibil pe pagina de internet www.persalegal.ro este destinat a fi folosit exclusiv în scop informațional și educațional, pentru a vă ajuta să alegeți avocatul de care dvs., afacerea dvs. sau asociația dvs. aveți nevoie.

Conținutul publicat pe acest Website nu constituie consultanță juridică iar informațiile nu sunt furnizate în cadrul unei relații Avocat-Client astfel cum ea este reglementată de Legea 51/1995. Accesarea acestui conținut nu creează niciun raport contractual între utilizatori și Cabinet.

Pagina noastră de internet vă ajută să intrați în contact cu Noi și chiar să stabiliți o programare dar relația Avocat-Client, cu toate drepturile și obligațiile implicate ia naștere doar începând cu data încheierii unui Contract de Asistență Juridică între dvs. și Cabinet.

Realizarea unei programări online nu garantează formarea relației Client-Avocat, Cabinetul având dreptul de a-și selecta clienții independent dar și în considerarea relațiilor prelabile cu clienții existenți, pentru evitarea conflictului de interese și asigurarea confidențialității depline.

Cabinetul depune eforturi pentru a se asigura că informațiile publicate pe acest Website sunt exacte. Cu toate acestea, Cabinetul nu își asumă nicio răspundere pentru acuratețea informațiilor publicate și pentru nicio pierdere care ar putea rezulta din utilizarea de către dvs. a informațiilor sau materialelor publicate pe acest Website sau din imposibilitatea dvs. de a le accesa.

Informațiile juridice din mediul online nu constituie consultanță juridică, aceasta putând fi acordată doar prin interacțiune directă cu Clientul și condiționată de încheierea Contractului de Asistență Juridică.

3. Trimiteri către alte pagini de internet

Acest Website poate furniza link-uri către alte site-uri și poate fi accesat prin link-uri de pe pagini de internet terțe. Accesarea lor se face pe răspunderea proprie. Cabinetul nu are nicio răspundere pentru conținutul site-urilor web terțe sau pentru eventuale prejudicii generate de conținutul acestora.

4. Obligațiile și răspunderea utilizatorilor

Utilizarea paginii de internet www.persalegal.ro  trebuie efectuată cu bună credință, în scopuri legitime și în condiții de legalitate. Utilizatorii trebuie să se abțină de la orice acțiuni ilicite, cum ar fi:

  • încărcarea pe Website/ transmiterea de materiale care conțin viruși sau orice fel de conținut care promovează rasismul, discriminarea, violența, este înșelător, calomnios, obscen, pornografic sau este de natură să încalce drepturile de proprietate intelectuală aparținând Cabinetului sau terților;
  • utilizarea acestui Website cu rea credință sau în orice scop care este ilegal și/sau fraudulos sau cu încălcarea acestor Termeni și condiții.

Utilizatorii sunt responsabili pentru orice fel de prejudicii cauzate Cabinetului sau terților, inclusiv pentru eventualele daune de imagine în legătură cu sau derivate din încălcarea Termenilor și condițiilor sau a prevederilor legale în vigoare.

Ne rezervăm dreptul de a restricționa, suspenda sau înceta, fără notificare prealabilă, în orice moment, accesul dumneavoastră la acest website sau la orice secțiune sau parte a acestuia.

5. Prevederi referitoare la proprietatea intelectuală

Întregul Conținut disponibil pe www.persalegal.ro (inclusiv, dar fără a ne limita la: numele de domeniu, textele/ articolele, grafica web, designul, conținutul audio-video, imaginile, mărcile, logo-urile, denumirile comerciale precum și orice alte informații sau materiale disponibile pe pagina noastră de internet sau care pot fi accesate prin intermediul acesteia) precum și conținutul e-mailurilor transmise de Cabinet celor care se abonează la Newsletter sunt și rămân proprietatea exclusivă a Cabinetului de Avocat PERȘA ALEXANDRA DIANA sau a persoanelor de la care Cabinetul a dobândit un drept de utilizare sau licență. Acestea nu pot fi descărcate, utilizate, reproduse, modificate, adaptate, traduse, închiriate, vândute, distribuite sau exploatate în alt mod fără acordul prealabil scris al Cabinetului de Avocat PERȘA ALEXANDRA DIANA.

Prin utilizarea paginii de internet www.persalegal.ro, Utilizatorul nu dobândește vreun drept de autor sau drept de proprietate intelectuală. Reproducerea articolelor noastre se poate face numai cu citarea sursei și cu notificarea prealabilă la adresa office@persalegal.ro Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală va atrage după sine răspunderea Utilizatorilor în culpă potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Orice comunicare sau material fără caracter personal transmise acestui website prin poștă electronică sau în alt mod, incluzând aici orice informații, întrebări, comentarii, sugestii sau alte informații similare, vor fi tratate ca informații neconfidențiale și nebrevetate.

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Persoanele care accesează acest site își dau acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în deplină conformitate  cu cerințele Regulamentului GDPR, a Politicii de confidențialitate și a Politicii cookies.

7. Forța majoră și cazul fortuit

Părțile nu răspund pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor născute din acești Termeni și condiții, dacă aceasta se datorează forței majore sau cazului fortuit, astfel cum sunt definite de Codul civil român în vigoare de la 01.10.2011.

8. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

Toate raporturile născute între Cabinet și utilizatori vor fi guvernate de legea română iar eventualele diferende în legătura cu acești Termeni și condiții, Politica de confidențialitate, Politica Cookies vor fi soluționate de instanțele de judecată competente potrivit legii cu sediul în Timișoara.

9. Modificări ale Termenilor și condițiilor

Ne rezervăm dreptul să modificăm în orice moment acești Termeni și condiții, fără ca modificările să se aplice retroactiv. Noile versiuni vor fi postate pe această pagină și vor fi semnalate printr-o notificare pe Website.

10. Contactați-ne

Pentru orice întrebări în legătură cu acești Termeni și condiții, vă invităm să ne contactați utilizând următoarele date de contact:

Cabinet Avocat ALEXANDRA DIANA PERȘA

Sediu: Timișoara, str. Vasile Goldiș, bl. 3A, parter, ap. 2, Jud. Timiș, România

Cod fiscal: 30112626

Adresa e-mail: office@persalegal.ro

Telefon: +40740076961 Fax +40372762794